Constitució de la Comissió d’Honor organitzadora del 7è Centenari

El proper dijous, dia 28 de març de 2019, a les 12.00, a l’ església de Sant Llorenç seu del Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre, tindrà lloc l’acte de constitució de la Comissió d’Honor, organitzadora del VII Centenari de l’existència probatòria documentada de la Confraria d’Hortolans (1321- 2021), de la qual n’és continuació l’actual Gremi.

L’esdeveniment comptarà amb la presència de les següents autoritats que en formaran part:

Exc. i Reverendíssim Sr. Dr. Jaume Pujol Balcells, Arquebisbe de Tarragona, Metropolità i Primat.

Il·lm. Sr. Josep F. Ballesteros Casanova, Alcalde- President de l’Exc. Ajuntament de Tarragona.

Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous, President de l’Exc. Diputació Provincial de Tarragona.

Honorable. Sra. Teresa Jordà Roura, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.