Història

El 1353 va néixer la “Confraria de Santa Magdalena”, la dels Hortolans, a l’ombra del seu santuari de Bell-lloc, situat prop del riu Francolí. És la primera data històrica del gremi en plena restauració cristiana de Tarragona; no obstant això, la pagesia d’aquells anys ja tenia vida pròpia i participava en els afers de la ciutat, com és el cas d’estar presents (segons el Pare Vilar) el 18 de maig de l’any 1323 celebrant l’entrada del Braç de Santa Tecla, aportant el seu ball de Turcs i Cavallets, posteriorment aquesta dada fou ratificada pel canonge arxiver de la nostra Catedral, Dr. Josep Blanch, en el seu llibre de l’Arxiepiscologi de la Santa Església Metropolitana de Tarragona, obra de la meitat del segle XVII, si bé en ella mateixa, hi apareix la data de 1321.

L’any 1550 s’incorporaren a la processó del Dijous Sant organitzat per la Confraria de la Sang, i el 1624 designaren a Sant Isidre com el seu copatró Els objectius de la Confraria eren atendre el  viàtic i enterrament dels confrares, d’entre altres afers de tipus social i religiosos. Per entendre que el grau de religiositat era important, cal fer referència a la celebració dels Viacrucis per Setmana Santa, a l’ombra del seu Santuari de Santa Magdalena del Bell-lloc, església cedida definitivament per l’Ajuntament a la Confraria l’any 1418. Al vell Santuari ja hi constaven, entre altres objectes propietat de la Confraria, les imatges de La Pietat i del Sant Sepulcre. Aquestes imatges formaven part de dos retaules i eren duts en els Viacrucis que celebrava la Confraria.

L’any 1499 varen acordar encarregar la creació d’un retaule d’estil gòtic català, dedicat a Santa Magdalena, amb la imatge de la Santa presidint-lo. Aquesta imatge fou destruïda la nit del 21 de juliol de 1936, juntament amb la urna del Sant Sepulcre, obra de Jujol, La Pietat, que tenia quatre imatges, i tota la documentació històrica del Gremi.

D’altra banda, el 1402 va néixer a l’església de Sant Llorenç la “Confraria dels Bracers de Sant Llorenç”. Els bracers eren tots aquells jornalers o treballadors del camp. L’any 1726, bracers i hortolans es van unir, traslladant els hortolans, les imatges i el retaule de Santa Magdalena a l’església de Sant Llorenç. D’aquesta unió, va sortir l’actual Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre.

Antic escut del Gremi

Escut actual del Gremi de Pagesos