Sant Llorenç

Sant Llorenç  és el titular de l’església del Gremi de Pagesos de la ciutat de Tarragona. L’Ardiacat de Sant Llorenç, instituït el 1359, tenia cura del culte en aquesta església. L’any 1402, s’hi instaura la Confraria del Gremi de Pagesos, dita “dels 30”. El 1768, suprimida aquella dignitat eclesiàstica, fou el Gremi de Pagesos el que seguí encarregant-se dels cultes.

El gremi “dels 30”, que s’hi establiren el 1881, reformaren l’església, recompongueren alguns altars, compraren un tern blanc que fou estrenat el dia de St. Antoni  i disposaren que tots els diumenges s’hi celebrés una missa. A l’església se celebraven i se celebren festes destacades per St. Antoni Abat, per St. Llorenç,  i per Sta. Magdalena.

Des de molt antic aquesta església ha passat per diverses vicissituds: magatzem, beneficència, etc. A les darreries del s. XVI fou restaurada i les obres van anar a càrrec de l’ardiaca Rafel Llorens, dirigint-les l’escultor i arquitecte Pere Blay.

El diumenge 15 de gener del 1957, el Cardenal Arriba i Castro beneí les noves obres de restauració del temple, malmès durant la seva ocupació del 1936. Aquesta restauració corregué a càrrec del Gremi. El sostre fou pintat per l’ artista tarragoní Sarobé, com els altres elements decoratius que s’hi han introduït.

Referent a la imatge actual de St. Llorenç , cal dir que  fou encarregada a l’arquitecte Josep Ma. Jujol. Aquesta és de talla policromada i daurada, decorada pel mateix arquitecte i donada pels socis Josep M. Marsal Mariné, que en aquells moments era president del Gremi, i la seva esposa Rosa Cavallé Cavallé.  Fou beneïda el 15 de maig del 1946.

La festa se celebra el 10 d’agost, i hom creu que és el dia més calorós de l’ any, ja que a l’escalfor pròpia del sol en aquesta data s’hi suma l’ardència de la foguera on fou cremat el Sant.

Fitxa:

Data de celebració: 10 d’agost
Arquitecte imatge: Josep Maria Jujol