Junta Directiva del Gremi de Pagesos
Presidència
President Raül Font-Quer Plana
Sots-President Pere Joan Salas Mañé
Secretari Carles Samper Foj
Sots –Secretari i assessor jurídic José Luis Calderón Aisa
Tresorer Luís Álvarez de Vilallonga
   
Vocals
Vocal Setmana Santa i representant AA.SS. Josep Reig Monclús
Vocal Setmana Santa, representant AA.SS. i obres  Pere Leal Granados
Vocal església Pilar Ortiz de Paz
Vocal Secció  Sres. La Pietat Isabel Fuentes Gil
Vocals de comunicació i premsa Xavier Balsells Roig
Josep Maria Lambea Pellisé
Vocal de patrimoni Josep Maria Buqueras Bach
Vocal Tres Tombs Jordi Batet Casellas
Vocal Cap d’arrengladors Josep Maria Juan Biosca
Vocal Comissari de l’espai Jujol Jordi Amenós Basora
Vocal Coral l’Àncora Joan Bea Gabriel
Vocals del Gremi Montserrat Hernández Caro
Borja Vizcarro Sebastiá
Jordi Lluis Rofes
Joan Bardina Farrés
Ferran Tortosa Ferrer
Ramon Vilaltella Bosch
Marc Samper Seró
José Alberto Pradillo Gutiérrez
Consiliari Mn. Xavier René Balcells
Sagristà Miquel Rodríguez Parra
Cap de portants
Cap de portants de La Pietat Francesc d’Assís Nadal Miralles
Cap de portants del Sant Sepulcre Joan Menchon Bes