Junta Directiva del Gremi de Pagesos
Presidència
President Raül Font-Quer Plana
Sots-President Pere Joan Salas Mañé
Secretari Carles Samper Foj
Sots-Secretari i Coord. Tres Tombs José Alberto Pradillo Gutiérrez
Tresorer-Coordinador Opuscle Roger Maset Gaya
Sots-Tresorer Luis Álvarez de Vilallonga
Assessor jurídic José Luis Calderón Aisa
Vocals
Vocal d’església Olga Urbano Gornals
Vocal Setmana Santa, representant AA.SS. i obres  Pere Leal Granados
Vocals Comissió Tres Tombs Jordi Batet Casellas

Santi Padrell Plana

Vocal Secció  Sres. La Pietat Isabel Fuentes Gil
Vocal web i de comunicació  Josep Maria Lambea Pellisé
Vocal de patrimoni Jaume Mutlló Pàmies
Vocal Comissari de l’espai Jujol Jordi Amenós Basora
Vocals de xarxes socials Xavier Balsells Roig 

Ramon Vilaltella Bosch

Vocal Coral l’Àncora Joan Bea Gabriel
   
Vocals del Gremi Josep Maria Juan Biosca
Joan Bardina Farrés

Maite Malo Ferrer

Jordi Lluis Rofes

Vocals consultius Josep Maria Buqueras Bach

Pilar Ortiz de Paz

Josep Reig Monclús

Consiliari Mn. Xavier Reñé Balcells
Cap de portants
Cap de portants de La Pietat Francesc d’Assís Nadal Miralles
Cap de portants del Sant Sepulcre Joan Menchon Bes
Cap d’arrengladors Roger Maset Gaya