Corpus 1

Professó de Corpus Christi

Amb el nou recorregut d’enguany, que va donar la volta al recinte catedralici, ahir diumenge 3 de juny es va celebrar la professó de Corpus amb la solemnitat habitual. Aquesta va estar acompanyada pels elements festius tradicionals que hi participen, pels abanderats de les confraries de Setmana Santa, per l’Arquebisbe i pels membres del capítol catedralici, així com per una representació del consistori de la ciutat.

 Membres de la Junta Directiva i els abanderats del Gremi van assistir a la missa oficiada a la Catedral de Tarragona i, tot seguit, van participar a la solemne professó.