La Diputació de Tarragona subvenciona els actes de celebració dels 7è Centenari de l’existència documentada del Gremi de Pagesos

El passat dia 20 de desembre de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió ordinària a proposta de Cultura, va acordar aprovar la concessió d’una subvenció nominativa al Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre per als actes de celebració del 7è centenari de l’entitat, que s’han desenvolupat durant l’any 2022. L’import concedit és de : 12.250,00  euros per “sufragar les despeses dels actes de celebració dels 700 anys de l’entitat.” El Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre vol agrair, de nou, a la Diputació el seu suport i sensibilitat per la conservació del seu patrimoni històric i cultural.   Llegir el document de la resolució