La Diputació de Tarragona subvenciona treballs de reforma parcial de la seu del Gremi

El passat dia 15 de novembre de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona per unanimitat, a proposta de Cultura, ha acordat la concessió de una subvenció al Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre, en l’apartat de “subvencions a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials”. La quantitat atorgada és de 2.115,12 euros per la “Reforma parcial de la seu del Gremi” L’entitat vol agrair, de nou, a la Diputació el seu suport i sensibilitat per la conservació del seu patrimoni històric i cultural.