La Diputació de Tarragona subvenciona treballs de ”Restauració/ reparació de carro de pagès”

El passat dia 28 de novembre de 2023, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona per unanimitat, a proposta de Cultura, ha acordat la concessió de una subvenció al Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre, en l’apartat de “subvencions a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables i en elements patrimonials (any 2023”). L’import concedit: 886,55 per la ”Restauració/ reparació de carro de pagès” El Gremi vol agrair, de nou, a la Diputació el seu suport i sensibilitat per la conservació del seu patrimoni històric i cultural.