Subvencions de la Diputació de Tarragona

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 17 de desembre de 2019, han estat aprovades la concessió de dues subvencions al Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre. Així en la unitat de Cultura, per a entitats per a projectes i activitats de caràcter singular, han estat atorgats 3.855 euros per la Festa dels Tres Tombs i 2.645,14 euros en concepte pintura de l’interior de l’església de Sant Llorenç.