Suspesos els Tres Tombs de Tarragona

Per Decret de l’alcaldia de Tarragona i degut a la situació generada per la problemàtica creada pel conegut popularment coronavirus Covid-19, s’han suspès temporalment els Tres Tombs que s’havien de celebrar a la ciutat el proper diumenge 15 de març. La nostra voluntat és poder-los celebrar quan l’afectació de la malaltia i el calendari ho permetin, de la qual cosa els informarem.   Veure el Decret de l’alcalde    
Tags: