El Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre organitza pel proper dissabte dia 27 de juliol a les 9:00 hores una visita guiada al parc del riu Francolí. L’acte obert a tota la ciutadania que ens vulgui acompanyar, s’inclou...

En el marc de les celebracions del 7è Centenari,  de l'existència provatòria documentada de la Confraria d'Hortolans (1321- 2021), de la qual n'és continuació l'actual Gremi de Pagesos, una representació de l'entitat està realitzant aquest dies un viatge a Terra...